Lang: ENG
Hotline: 028.6676.7762
icon-phone

Dịch vụ

Giải trình tự ADN

Giải trình tự ADN

Giải trình tự ADN là quá trình xác định tình tự các bazo nucleotide (As, Ts, Cs và Gs) trong một đoạn phân tử ADN....
TỔNG HỢP PRIMER - PROBE

TỔNG HỢP PRIMER - PROBE

Mẫu dò là một phân tử acid nucleic (ADN sợi đơn hoặc ARN sợi đơn) có ái lực mạnh với đích đặc hiệu (trình tự ADN...