Dụng cụ thí nghiệm

Phễu nhựa 1 lít - Imhoff (Vitlab)

Loại phễu nhựa đặc biệt sử dụng trong phòng thí nghiệm với đơn vị đo lường chính xác theo tiêu chuẩn châu âu

Giá bán: Liên hệ

Loại phễu nhựa đặc biệt sử dụng trong phòng thí nghiệm với đơn vị đo lường chính xác theo tiêu chuẩn châu âu

Dung tích : 1 lít

Chiều cao : 60cm