Lang: ENG
Hotline: 028.6676.7762
icon-phone

KIT TÁCH CHIẾT THÔ

TopPURE® CRUDE DNA EXTRACTION KIT

TopPURE® CRUDE DNA EXTRACTION KIT sử dụng cho tách chiết thô DNA/RNA từ virus trong mẫu mô (tôm, cá,..) và vi khuẩn nuôi cấy ít chứa các chất ức chế.

Hãng sản xuất: ABT – Việt Nam

Mã sản phẩm: EXS-011

Giá bán: Liên hệ

*** TopPURE ® CRUDE DNA EXTRACTION KIT dành riêng cho việc tách chiết DNA/RNA từ mẫu vi khuẩn, mẫu mô động vật như tôm, cá, những mẫu chứa ít chất ức chế với ưu điểm tách chiết nhanh chóng, quy trình đơn giản và giá thành cạnh tranh.

*** Thành phần bộ Kit

thành phần

*** Hình chạy thực tế từ mẫu tôm nhiễm bệnh: 

Kết quả 2kết quả 1

Kết quả điện di thực tế trên gel agarose từ những mẫu tôm nhiễm bệnh

*** Thông số kỹ thuật:

  • Mẫu đầu vào: mẫu vi khuẩn, mẫu mô động vật như tôm, cá
  • Thời gian tách chiết DNA: 20 phút / 10 mẫu.
  • Hiệu suất cao
  • Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng
  • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
  • Thành phần bộ kit: Dung dịch 1, Dung dịch 2, Chày nghiền mẫu, Tube 1.5 mL

Sản phẩm liên quan