Pipet

PIPETTE OVATION QUICK-SET (QS)

PIPETTE OVATION QUICK-SET (QS)
NSX: Vistalab
Code: 1057-xxx

Thiết kế mới giúp thao tác đơn giản, tự đứng không cần giá treo.
Hiển thị thể tích qua màn hình LCD

Giá bán: Liên hệ

PIPETTE OVATION QUICK-SET (QS)
NSX: Vistalab
Code: 1057-xxx

Thiết kế mới giúp thao tác đơn giản, tự đứng không cần giá treo.
Hiển thị thể tích qua màn hình LCD
-Phù hợp với các loại đầu col thông dụng trên thị trường
2 kỳ cơ học (lực thổi mạnh), lực hoạt động pít tông thấp.
Cài đặt thể tích bằng bàn phím mềm.
Cài sẵn 5 chương trình hút khác nhau.
Bao gồm bộ phận mở tube ly tâm
Cung cấp theo Pin CR2 có thể thay thế

Bao gồm các quy cách sau:
1057-0002:
- Khoảng thể tích: 0.2 – 2μL
- Bước điều chỉnh: 0.002 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 1.5% tại 2μL, +/- 2.7% tại 1μL, +/- 9% tại 0.2μL
1057-0010:
- Khoảng thể tích: 1 – 10μL
- Bước điều chỉnh: 0.01 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 1% tại 10μL, +/- 1.5% tại 5μL, +/- 2.5% tại 1μL
1057-0020:
- Khoảng thể tích: 2 – 20μL
- Bước điều chỉnh: 0.02 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 1% tại 20μL, +/- 1.5% tại 10μL, +/- 7% tại 2μL
1057-0100:
- Khoảng thể tích: 10 – 100μL
- Bước điều chỉnh: 0.1 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 0.8% tại 100μL, +/- 0.8% tại 50μL, +/- 3.5% tại 10μL
1057-0200:
- Khoảng thể tích: 20 – 200μL
- Bước điều chỉnh: 0.2 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 0.8% tại 200μL, +/- 0.8% tại 100μL, +/- 2.5% tại 20μL
1057-1000:
- Khoảng thể tích: 100 – 1000μL
- Bước điều chỉnh: 1 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 0.8% tại 1000μL, +/- 0.8% tại 500μL, +/- 3% tại 100μL