Pipet

Pipetman điện tử đa kênh

Pipetman điện tử đa kênh (PIPETTE OVATION (E8 & E12) ELECTRONIC MULTICHANNEL)
NSX: Vistalab

Giá bán: Liên hệ

Pipetman điện tử đa kênh (PIPETTE OVATION (E8 & E12) ELECTRONIC MULTICHANNEL)
NSX: Vistalab
- Thiết kế mới giúp thao tác đơn giản, tự đứng không cần giá treo.
Hiển thị thể tích qua màn hình LCD. Pipette siêu nhẹ, chịu hoá chất.
-Phù hợp với các loại đầu col thông dụng trên thị trường
- Có thể hấp khử trùng toàn bộ pipette
- Hiển thị điện tử, thiết kế thân thiện với người dùng, tránh mỏi tay khi thao tác nhiều.
- Vận hành điện tử hoàn toàn
- Có thể cài đặt sẵn 3 chương trình cần thiết
- Chức năng chương trình để:
- Pha nhiều mẫu
- Chuỗi pha loãng
- Trộn
- Pipet đảo
- Tốc độ pipet
- Bao gồm bộ phận mở tube ly tâm
Cung cấp bao gồm: pin và sạc

Các model:
1160-0020 (E8) và 1060-0020 (E12):
- Khoảng thể tích: 0.5 – 20μL
- Bước điều chỉnh: 0.05 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 1% tại 20μL, +/- 1.5% tại 10μL, +/- 3% tại 2μL
1160-0125 (E8) và 1060-0125 (E12):
- Khoảng thể tích: 2 – 125μL
- Bước điều chỉnh: 0.5 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 0.8 % tại 125μL, +/- 1% tại 62.5μL, +/- 3% tại 12.5μL
1160-0250 (E8) và 1060-0250 (E12):
- Khoảng thể tích: 5 – 250μL
- Bước điều chỉnh: 1 μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 0.8 % tại 250μL, +/- 1% tại 125μL, +/- 2.5% tại 25μL
1160-1250 (E8)
- Khoảng thể tích: 25 – 1250μL
- Bước điều chỉnh: 5μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 0.8 % tại 1250μL, +/- 1% tại 625μL, +/- 3.5% tại 125μL
1060-0850 (E12):
- Khoảng thể tích: 25 – 850μL
- Bước điều chỉnh: 5μL
- Độ chính xác(Accuracy): +/- 1 % tại 850μL, +/- 1.25% tại 425μL, +/- 3.5% tại 85μL