0 item Hotline: 0912.144.552

Info Product

ALU r-PCR SYBR TEST KIT

ALU r-PCR SYBR TEST KIT

ALU r-PCR SYBR TEST KIT là bộ kit đơn giản dùng cho phát hiện và đánh giá tính đa hình của gen Alu bằng phương pháp Real-time PCR. Bộ kit được thiết kế đơn giản chuyên dụng cho việc dạy thực tập sinh học phân tử.

Bộ kit bao gồm đầy đủ các thành phần cần thiết bao gồm:

(Cung cấp đầy đủ hóa chất và dụng cụ để thao tác)

- Alu r-PCR SYBR Master Mix

- Mẫu đối chứng

- Hóa chất ly trích

- Strip 8 0.2ml chạy Real-time PCR.

- Hướng dẫn sử dụng.

Price: Call

Quantity - + Buy now

ALU r-PCR SYBR TEST KIT

Your review

Last post loader..
Last post loader..

Partners