0 sản phẩm Hotline: 0912.144.552

Thông tin sản phẩm

SensiFAST™ Genotyping Kit

SensiFAST™ Genotyping Kit

Tính năng & Thuận lợi

Xác định chính xác allele - phân biệt allele chính xác rõ ràng giúp định type tin cậy cao

Tín hiệu huỳnh quang tốt - cho độ lặp lại cao và hoàn hảo cho phân biệt đa dạng một nucleotide (SNP) khó

Thời gian phản ứng nhanh hơn - cho phép nhiều thí nghiệm mỗi ngày, lý tưởng cho dự án định type lớn

Được thiết kế cho thí nghiệm sử dùng mẫu dò - ví dụ thí nghiệm dựa trên mẫu dò TaqMan®

Bao gồm: 

SensiFAST™ Hi-ROX Genotyping Kit và SensiFAST™ Lo-ROX Genotyping Kit

Thiết bị tương thích với SensiFAST™ Hi-ROX Genotyping Kit

ABI 7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, 7900HT FAST, StepOne™, StepOne™ Plus mỗi trong số thiết bị có khả năng phân tích kết quả real-time PCR với tính hiệu tham khảo bị động mở hoặc tắt, cũng như vài thiết bị không yêu cầu sử dụng ROX.

Thiết bị tương thích với SensiFAST™ Lo-ROX Genotyping Kit

ABI 7500, 7500 Fast, ViiA7, QuantStudio 12k Flex, Agilent Mx3000P, Mx30005P or Mx4000 cũng như các thiết bị khác không yêu cầu chất tham khảo bị động.

Mô tả

SensiFAST Genotyping Kit được phát triển cho định type nhanh, chính xác và độ lặp lại cao các biến thể trình tự, bao gồm locus với SNP loại 4. SensiFAST Genotyping Kit kết hợp công nghệ tiên tiến nhất trong dung dịch đệm, cùng hệ thống DNA polymerase hot-start dựa trên kháng thể. Điều này tạo ra phản ứng real-time PCR độ đặc hiệu cao, cực kỳ nhạy giúp phân biệt rõ ràng allele và phân biết allele nổi bật. SensiFAST Genotyping Kit tương thích với nhiều thí nghiệm sử dụng mẫu dò (bao gồm thí nghiệm dựa trên mẫu dò TaqMan®) và được kiểm chứng với nhiều dòng máy real-time phổ biến hiện nay.

Hóa chất đệm tiên tiến trong SensiFAST Genotyping Kit cung cấp tính nghiệm ngặt cao hơn và độ đặc hiệu liên kết allele-mẫu dò đặc hiệu cao hơn, dẫn đến cửa sổ nhiệt độ nóng chảy mẫu dò hẹp hơn nhiều. Sự kết hợp của những phát triển này dẫn đến sự phân tách cụm allele rộng hơn và rõ ràng hơn. Bộ kit cho phép định danh mạnh mẽ, cùng với kết quả chính xác và độ lặp lại. Dung dịch đệm tiên tiến cũng có nghĩa không cần tối ưu hóa nhiều để đạt được kết quả nhanh, lặp lại và chính xác, lý tưởng hiệu suất cao cho dự án định danh lớn.

Lưu ý

SensiFAST là thương hiệu của Bioline Reagents Ltd.

Giá: Liên hệ

Số lượng - + Mua hàng

SensiFAST™ Genotyping Kit

Gửi Ý kiến của bạn

Last post loader..
Last post loader..

Đối tác