0 sản phẩm Hotline: 0912.144.552

Thông tin sản phẩm

SensiFAST™ cDNA Synthesis Kit

SensiFAST™ cDNA Synthesis Kit

Tính năng & Thuận lợi

Tái sản xuất– enzyme reverse transcriptase độc đáo và đệm TransAmp™ thế hệ mới hình thành mạch cDNA đầu tiên thích hợp

Phạm vi hoạt động rộng – lý tưởng cho mẫu pha loãng và ít bản sao

Nhạy – phân tích real-time RT-PCR từ ít nhất 1pg RNA tổng số

Tổng hợp cDNA khách quan – hoàn thành trình tự RNA khuôn từ 5’ đến 3’

Nhanh – tổng hợp cDNA và real-time PCR trong ít hơn 60 phút, lý tưởng cho ứng dụng năng suất cao

Ứng dụng

Two-step RT-PCR

Two-step RT-qPCR

Mô tả

SensiFAST cDNA Synthesis Kit cung cấp phương pháp nahnh và nhạy cho tổng hợp mạch cDNA đầu tiên sử dụng trong nghiên cứu real-time PCR studies. SensiFAST cDNA Synthesis Kit hiển thị tuyến tính tuyệt vời trong phạm vi rộng mẫu ban đầu, phát hiện mẫu tương tự trong mẫu cDNA của bạn, bất chấp đa dạng gen. Hơn nữa, SensiFAST cDNA Synthesis Kit sẽ sản xuất kết quả đáng tin cậy, hiệu suất cao, trong cả real-time PCR và PCR thông thường.

Hệ thống nzyme reverse transcriptase và đệm TransAmp mới cung cấp cả tổng hợp mạch đầu tiên hiệu quả cao và năng suất cDNA cao hơn, dẫn đến tăng cường tái sản xuất và chính xác dữ liêu, làm cho SensiFAST cDNA Synthesis Kit lý tưởng làm việc với mẫu giới hạn, như mẫu cắt laser và sinh thiết mô. Đệm TransAmp cũng sử dụng kết hợp độc đáo random hexamer primers và oligo dT để đảm bảo khách quan vùn 3' và 5' và phiên mã ngược tất cả các vùng. Thêm nữa SensiFAST cDNA Synthesis Kit có thể được sử dụng với SensiFAST Probe và SYBR® Kits cho cDNA tổng hợp rất nhanh mà không ảnh hương chất lượng, với thời gian kết quả real-time PCR ít hơn một giờ.

Lưu ý

SensiFAST và TransAMP là thương hiệu của Bioline.

Giá: Liên hệ

Số lượng - + Mua hàng

SensiFAST™ cDNA Synthesis Kit

Gửi Ý kiến của bạn

Last post loader..
Last post loader..

Đối tác