0 sản phẩm Hotline: 0912.144.552

Thông tin sản phẩm

MyTaq™ One-Step RT-PCR Kit

MyTaq™ One-Step RT-PCR Kit

Cat No.            Size
BIO-65048       25 Reactions
BIO-65049       100 Reactions

MyTaq™ One-Step RT-PCR Kit giúp tổng hợp mạch cDNA đầu tiên hiệu suất cao và phản ứng PCR tiếp theo trong một tube duy nhất.

Kết hợp công nghệ tiên tiến nhất trong dung dịch buffer cùng với enzyme reverse transcriptase và hot-start DNA polymerase, đảm bảo cho MyTaq One-Step RT-PCR Kit tiến hành one-step RT-PCR nhanh, độ đặc hiệu cao và cực nhạy từ RNA tổng số hoặc mRNA cùng với primer đặc hiệu.

Tính năng & Thuận lợi

Cực kỳ nhạy - kết hợp của RT và MyTaq HS thế hệ mới

Được tối ưu cao - giúp phát hiện gene có số lượng bản sao thấp

Hiệu suất cực cao - vượt qua cấu trúc thứ cấp trong trình tự khó hoặc giàu G-C

Chất lượng cao - tổng hợp cDNA kích thước đầy đủ chỉ từ 3pg RNA tổng số

Cách sử dụng đơn giản - tất cả trong một hỗn hợp giúp sản phẩm độ đặc hiệu cao và cực kỳ nhạy để sử dụng cho các ứng dụng tiếp theo

Ứng dụng

Gene-expression analysis

Transcription analysis

Gene cloning

Multiplex RT-PCR

Customer Testimonials

"When we compared the performance of our routine supplier’s RTase against Bioline’s MyTaq One-Step RT-PCR, the other supplier’s RTase gave two false negatives in five different grapevine samples tested for Grapevine rupestris stem-pitting-associated Foveavirus. We were convinced to immediately switch."
University of Adelaide, Australia

Giá: Liên hệ

Số lượng - + Mua hàng

MyTaq™ One-Step RT-PCR Kit

Gửi Ý kiến của bạn

Last post loader..
Last post loader..

Đối tác