0 sản phẩm Hotline: 0912.144.552

Thông tin sản phẩm

MyTaq™ Blood-PCR Kit

MyTaq™ Blood-PCR Kit

Cat No.                Size
BIO-25053           100 Reactions
BIO-25054           250 Reactions

MyTaq™ Blood-PCR Kit mới cho phép PCR trực tiếp rất nhanh, độ đặc hiệu cao từ mẫu máu đa dạng từ người và động vật, bao gồm mẫu lưu trữ với chất chống đông.

Tính năng & Thuận lợi

Không cần tách chiết  – loại bỏ quy trình tách chiết DNA phức tạp

Hệ thống đệm mới - công thức đặc biệt để vượt qua chất ức chế có trong máu cho PCR thành công và độ đặc nhạy cao nhất

Linh hoạt– hoàn hảo cho mẫu đa dạng gồm mẫu máu người và động vật, bao gồm mẫu lưu trữ với EDTA, citrate và heparin

Sức mạnh của MyTaq HS DNA Polymerase - cho lượng và độ đặc hiệu cao nhất

Ứng dụng hiệu quả – lý tưởng cho multiplex PCR, khuôn giàu GC và đoạn khuếch đại dài hơn.

Ứng dụng

SNP genotyping

Khuếch đại DNA từ máu người và động vật 

Máu lưu trữ với heparin, citrate, hoặc EDTA

Giá: Liên hệ

Số lượng - + Mua hàng

MyTaq™ Blood-PCR Kit

Gửi Ý kiến của bạn

Last post loader..
Last post loader..

Đối tác