0 sản phẩm Hotline: 0912.144.552

Thông tin sản phẩm

ISOLATE II Plasmid Mini Kit

ISOLATE II Plasmid Mini Kit

Tính năng & Thuận lợi

Quy trình nhanh - 25 phút/18 mẫu

Hiệu suất cao - đến 40µg từ 10ml dịch nuôi cấy

DNA plasmid độ tinh sạch cao - tỷ lệ A260/A280 >1.8

Quy trình duy nhất - dùng cho cả plasmid nhiều bản sao và ít bản sao

Ứng dụng

Tách chiết DNA plasmid nhiều bản sao

Tách chiết DNA plasmid có ít bản sao, P1 constructs và cosmids

Tách chiết DNA plasmid từ vi khuẩn Gram dương

Tinh sạch DNA plasmid 

DNA tách chiết sẵn sàng cho các ứng dụng tiếp theo như PCR, real-time PCR, tạo dòng và giải trình tự

Mô tả

ISOLATE II Plasmid Mini Kit được thiết kế cho tách chiết nhanh và hiệu quả DNA plasmid tinh sạch cao từ vi khuẩn nuôi cấy bằng công nghệ cột ly tâm màng silica. Quá trình tách chiết kết hợp với dung dịch kiềm ly giải vi khuẩn thu được, sau đó phân tách và gắn DNA plasmid trực tiếp vào màng lọc của cột ly tâm. Chất nhiễm được loại bỏ hiệu quả qua các bước rửa mẫu. Trong bước cuối cùng, DNA plasmid độ tinh sạch cao được rửa giải. Bộ kit cho hiệu quả phục hồi xuất sắc DNA plasmid và lặp lại với thậm chí mẫu nuôi cấy thể tích nhỏ.

Quy trình khác nhau được cung cấp cho tách chiết plasmid có số lượng bản sao cao và thấp. Trong mỗi trường hợp, DNA plasmid nguyên vẹn, độ tinh sạch cao được tách chiết trong vòng 25 phút. Thông thường, đạt đến 25µg và 40µg DNA plasmid được thu tương ứng với 5ml và 10ml dịch nuôi cấy.

DNA tách chiết cho hiệu quả xuất sắc trong các ứng dụng sinh học phân tử tiếp theo như PCR, biến nạp, tạo dòng, giải trình tự, phản ứng cắt giới hạn,...

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm trực tuyến cho tách chiết plasmid ít bản sao, cấu trúc P1 và cosmid DNA từ E. coli, tách chiết DNA plasmid từ vi khuẩn Gram dương cũng như tinh sạch DNA plasmid. Thông thường sử dụng quy trình cho tách chiết plasmid ít bản sao, cấu trúc P1 và cosmids sẽ yêu cầu tăng thể tích buffer. Tham khảo ISOLATE II Plasmid Buffer Set (BIO-52078) để có thông tin thêm.

Giá: Liên hệ

Số lượng - + Mua hàng

ISOLATE II Plasmid Mini Kit ISOLATE II Plasmid Mini KitISOLATE II Plasmid Mini Kit

Gửi Ý kiến của bạn

Last post loader..

Sản phẩm cùng loại

Last post loader..

Đối tác