0 sản phẩm Hotline: 0912.144.552

Thông tin sản phẩm

ISOLATE II PCR and Gel Kit

ISOLATE II PCR and Gel Kit

Mô tả

ISOLATE II PCR and Gel Kit được thiết kế cho tinh sạch sản phẩm PCR và phân tách đoạn DNA từ gel agarose TAE và TBE. Quy trình nhanh và dễ dàng thực hiện mỗi ứng dụng.

Sản phẩm PCR được tinh sạch trong 10 phút (mẫu) bằng bước bám cột và rửa mẫu đơn giản. Sản phẩm PCR tinh sạch trong phạm vi giữa 60bp và 15Kb có thể được rửa giải trong 15-50μl buffer với tỷ lệ phục hồi 70-95%. Đoạn DNA  trong phạm vi giữa 50bp và 20kb có thể được tách từ miếng gel agarose với tỷ lệ phục hồi xuất sắc 75-90%.

DNA tinh sạch thích hợp cho các ứng dụng tiếp theo như biến nạp, tạo dòng, giải trình tự và phản ứng cắt giới hạn.

Tính năng & Thuận lợi

Quy trình nhanh - tinh sạch sản phẩm PCR (10 phút) và tinh sạch DNA từ gel (20 phút)

Tỷ lệ phục hồi xuất sắc - 70-95%

DNA tinh sạch cao - tỷ lệ thông thường A260/A2801.8 - 1.9

DNA được tinh sạch cao - sẵn sàng cho các ứng dụng tiếp theo

Ứng dụng

Tinh sạch sản phẩm PCR

Phân tách DNA từ gel agarose TAE và TBE 

Tinh sạch DNA từ mẫu nhiễm (enzymes, dNTPs,...)

DNA được tinh sạch cao sẵn sàng cho các ứng dụng như tạo dòng và giải trình tự.

 

 

Giá: Liên hệ

Số lượng - + Mua hàng

ISOLATE II PCR and Gel Kit ISOLATE II PCR and Gel Kit

Gửi Ý kiến của bạn

Last post loader..

Sản phẩm cùng loại

Last post loader..

Đối tác